QUẦN JEANS PAPERBAG Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

6688/004

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN JEANS PAPERBAG từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN JEANS PAPERBAG từ Zara

Quần jeans cạp cao, cài bằng khuy và khóa kéo. Có túi phía trước và sau, cạp nhún li và có dây buộc.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN JEANS PAPERBAG từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN JEANS PAPERBAG từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN JEANS PAPERBAG từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN JEANS PAPERBAG từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN JEANS PAPERBAG từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN JEANS PAPERBAG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng