QUẦN JEANS HIỆU ỨNG CŨ SỜN SIÊU BÓ CÀI KHUY LỘ Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

4473/003

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN JEANS HIỆU ỨNG CŨ SỜN SIÊU BÓ CÀI KHUY LỘ từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN JEANS HIỆU ỨNG CŨ SỜN SIÊU BÓ CÀI KHUY LỘ từ Zara

Quần jeans co giãn, cạp cao, có hàng khuy cài phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 176 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN JEANS HIỆU ỨNG CŨ SỜN SIÊU BÓ CÀI KHUY LỘ từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN JEANS HIỆU ỨNG CŨ SỜN SIÊU BÓ CÀI KHUY LỘ từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN JEANS HIỆU ỨNG CŨ SỜN SIÊU BÓ CÀI KHUY LỘ từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN JEANS HIỆU ỨNG CŨ SỜN SIÊU BÓ CÀI KHUY LỘ từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN JEANS HIỆU ỨNG CŨ SỜN SIÊU BÓ CÀI KHUY LỘ từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN JEANS HIỆU ỨNG CŨ SỜN SIÊU BÓ CÀI KHUY LỘ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng