QUẦN JEANS GẤU TRANG TRÍ PHỤ KIỆN Chi tiết

 

MÀU: Than củi

6688/234

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN JEANS GẤU TRANG TRÍ PHỤ KIỆN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN JEANS GẤU TRANG TRÍ PHỤ KIỆN từ Zara

Quần jeans cạp lỡ, cài bằng khóa kéo và khuy. Cạp may con đỉa để luồn dây thắt lưng, có túi, đáp phụ kiện trang trí dưới gấu.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN JEANS GẤU TRANG TRÍ PHỤ KIỆN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN JEANS GẤU TRANG TRÍ PHỤ KIỆN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN JEANS GẤU TRANG TRÍ PHỤ KIỆN từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN JEANS GẤU TRANG TRÍ PHỤ KIỆN từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN JEANS GẤU TRANG TRÍ PHỤ KIỆN từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN JEANS GẤU TRANG TRÍ PHỤ KIỆN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng