QUẦN JEANS GẤU LOE NHẸ MAY BẤT ĐỐI XỨNG Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh dương đậm

9951/022

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / QUẦN JEANS GẤU LOE NHẸ MAY BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN JEANS GẤU LOE NHẸ MAY BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara

Quần jeans cạp lỡ, ống bó ở trên, gấu loe nhẹ may bất đối xứng, có viền tua rua. Đường may hiệu ứng sờn. Cài phía trước bằng khóa kéo và khuy kim loại.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN JEANS GẤU LOE NHẸ MAY BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN JEANS GẤU LOE NHẸ MAY BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN JEANS GẤU LOE NHẸ MAY BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN JEANS GẤU LOE NHẸ MAY BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN JEANS GẤU LOE NHẸ MAY BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN JEANS GẤU LOE NHẸ MAY BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng