QUẦN JEANS CULOTTE PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

5252/812

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / QUẦN JEANS CULOTTE PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN JEANS CULOTTE PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara

Quần jeans culotte cài khuy và khóa kéo phía trước. Có 5 túi, phối các dải trang trí hai bên.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN JEANS CULOTTE PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN JEANS CULOTTE PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN JEANS CULOTTE PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN JEANS CULOTTE PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN JEANS CULOTTE PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN JEANS CULOTTE PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng