QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG RỘNG PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh chàm nhạt

6688/007

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG RỘNG PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG RỘNG PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara

Quần jeans cạp cao, cài phía trước bằng khóa kéo và khuy. Có 5 túi, ống quần rộng phối dải trang trí hai bên.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG RỘNG PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG RỘNG PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG RỘNG PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG RỘNG PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG RỘNG PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG RỘNG PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng