QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG ĐỨNG XẺ GẤU Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

6688/009

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG ĐỨNG XẺ GẤU từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG ĐỨNG XẺ GẤU từ Zara

Quần jeans ống đứng, cài khuy phía trước. Có 5 túi, xẻ gấu hai bên.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG ĐỨNG XẺ GẤU từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG ĐỨNG XẺ GẤU từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG ĐỨNG XẺ GẤU từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG ĐỨNG XẺ GẤU từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG ĐỨNG XẺ GẤU từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN JEANS CẠP CAO ỐNG ĐỨNG XẺ GẤU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng