QUẦN JEANS "PREMIUM QUALITY" ỐNG BÓ CẠP CAO Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

6688/011

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN JEANS " từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN JEANS " từ Zara

Quần jeans ống bó, cạp cao, có 5 túi. Cài trước bằng khóa kéo và khuy.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 180 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN JEANS " từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN JEANS " từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN JEANS " từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN JEANS " từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN JEANS " từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN JEANS " từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng