QUẦN JEANS ỐNG SIÊU BÓ Chi tiết

 

Màu chàm - 8367/754

Quần jeans ống siêu bó, cạp điều chỉnh được bên trong, có 5 túi.

2. Chọn cỡ

Chọn cỡ

  • Thành phần và lưu ý
  • Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng
  • Gửi, Đổi và Hoàn trả hàng
  • SHARE
Hình ảnh 1 / QUẦN JEANS ỐNG SIÊU BÓ từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN JEANS ỐNG SIÊU BÓ từ Zara
Hình ảnh 3 / QUẦN JEANS ỐNG SIÊU BÓ từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN JEANS ỐNG SIÊU BÓ từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN JEANS ỐNG SIÊU BÓ từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN JEANS ỐNG SIÊU BÓ từ Zara