QUẦN JEANS ỐNG SIÊU BÓ Chi tiết

 

MÀU: Màu chàm

8367/754

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN JEANS ỐNG SIÊU BÓ từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN JEANS ỐNG SIÊU BÓ từ Zara

Quần jeans ống siêu bó, cạp điều chỉnh được bên trong, có 5 túi.

Hình ảnh 3 / QUẦN JEANS ỐNG SIÊU BÓ từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN JEANS ỐNG SIÊU BÓ từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN JEANS ỐNG SIÊU BÓ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng