QUẦN HỌA TIẾT CHỮ SỐ VÀ NGÔI SAO Chi tiết

 

MÀU: Màu ghi xám

6050/514

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN HỌA TIẾT CHỮ SỐ VÀ NGÔI SAO từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN HỌA TIẾT CHỮ SỐ VÀ NGÔI SAO từ Zara

Quần vải nhung lông có cạp co giãn khác màu và in chữ. In họa tiết phía trước.

Hình ảnh 3 / QUẦN HỌA TIẾT CHỮ SỐ VÀ NGÔI SAO từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN HỌA TIẾT CHỮ SỐ VÀ NGÔI SAO từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN HỌA TIẾT CHỮ SỐ VÀ NGÔI SAO từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng