QUẦN CULOTTE PHỐI TUA RUA Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

6917/600

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN CULOTTE PHỐI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN CULOTTE PHỐI TUA RUA từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Quần culotte có cạp điều chỉnh được bên trong và cài khuy. Có 5 túi, phối tua rua ở cạp và gấu quần.

Hình ảnh 3 / QUẦN CULOTTE PHỐI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN CULOTTE PHỐI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN CULOTTE PHỐI TUA RUA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng