QUẦN CULOTTE CHẦN CHỈ NỔI Chi tiết

 

MÀU: Thuốc lá

0340/603

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN CULOTTE CHẦN CHỈ NỔI từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN CULOTTE CHẦN CHỈ NỔI từ Zara

Quần culotte có cạp co giãn. Phía trước có túi, may chỉ nổi khác màu trang trí. Cài khóa kéo ẩn.

Hình ảnh 3 / QUẦN CULOTTE CHẦN CHỈ NỔI từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN CULOTTE CHẦN CHỈ NỔI từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN CULOTTE CHẦN CHỈ NỔI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng