QUẦN CHẦN CHỈ NỔI HAI BÊN KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

1478/026

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN CHẦN CHỈ NỔI HAI BÊN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN CHẦN CHỈ NỔI HAI BÊN KHÁC MÀU từ Zara

Quần cạp lỡ, phối dải trang trí chần chỉ nổi khác màu hai bên ống quần. Túi viền chỉ ở sau lưng. Cài phía trước bằng khóa kéo, khuy ẩn và móc kim loại.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN CHẦN CHỈ NỔI HAI BÊN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN CHẦN CHỈ NỔI HAI BÊN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN CHẦN CHỈ NỔI HAI BÊN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN CHẦN CHỈ NỔI HAI BÊN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN CHẦN CHỈ NỔI HAI BÊN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN CHẦN CHỈ NỔI HAI BÊN KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng