Hình ảnh 1 / QUẦN CẠP CAO từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN CẠP CAO từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Quần vải rũ dáng lửng, cạp cao. Khóa kéo bên hông.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN CẠP CAO từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN CẠP CAO từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN CẠP CAO từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN CẠP CAO từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN CẠP CAO từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN CẠP CAO từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng