QUẦN CẠP CAO Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

1938/020

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN CẠP CAO từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN CẠP CAO từ Zara

Quần cạp cao có túi may viền phía trước. Cài phía trước bằng khóa kéo và móc kim loại.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN CẠP CAO từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN CẠP CAO từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN CẠP CAO từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN CẠP CAO từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN CẠP CAO từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN CẠP CAO từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng