QUẦN CÓ CẠP BO CHUN CO GIÃN Chi tiết

 

Màu đen - 6416/150

Quần có cạp bo chun co giãn. Có túi hai bên, xẻ gấu.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

2. Chọn cỡ

Chọn cỡ

  • Thành phần và lưu ý
  • Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng
  • Gửi, Đổi và Hoàn trả hàng
  • SHARE
Hình ảnh 1 / QUẦN CÓ CẠP BO CHUN CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN CÓ CẠP BO CHUN CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 3 / QUẦN CÓ CẠP BO CHUN CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN CÓ CẠP BO CHUN CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN CÓ CẠP BO CHUN CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN CÓ CẠP BO CHUN CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN CÓ CẠP BO CHUN CO GIÃN từ Zara