QUẦN CÓ CẠP BO CHUN CO GIÃN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

6416/150

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN CÓ CẠP BO CHUN CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN CÓ CẠP BO CHUN CO GIÃN từ Zara

Quần có cạp bo chun co giãn. Có túi hai bên, xẻ gấu.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN CÓ CẠP BO CHUN CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN CÓ CẠP BO CHUN CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN CÓ CẠP BO CHUN CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN CÓ CẠP BO CHUN CO GIÃN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng