QUẦN CÓ ĐƯỜNG KẺ SỌC IN CHỮ HAI BÊN Chi tiết

 

MÀU: Xanh lục

1165/501

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN CÓ ĐƯỜNG KẺ SỌC IN CHỮ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN CÓ ĐƯỜNG KẺ SỌC IN CHỮ HAI BÊN từ Zara

Quần nhung lông có cạp điều chỉnh được bằng dây rút khác màu. Có túi phía trước và sau. Phối đường kẻ sọc in chữ khác màu hai bên ống quần.

Hình ảnh 3 / QUẦN CÓ ĐƯỜNG KẺ SỌC IN CHỮ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN CÓ ĐƯỜNG KẺ SỌC IN CHỮ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN CÓ ĐƯỜNG KẺ SỌC IN CHỮ HAI BÊN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng