QUẦN BO CHUN CO GIÃN Ở CẠP VÀ GẤU Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

4661/174

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN BO CHUN CO GIÃN Ở CẠP VÀ GẤU từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN BO CHUN CO GIÃN Ở CẠP VÀ GẤU từ Zara

Quần bo chun co giãn ở cạp và gấu. Túi hai bên. Cạp buộc dây.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN BO CHUN CO GIÃN Ở CẠP VÀ GẤU từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN BO CHUN CO GIÃN Ở CẠP VÀ GẤU từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN BO CHUN CO GIÃN Ở CẠP VÀ GẤU từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN BO CHUN CO GIÃN Ở CẠP VÀ GẤU từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN BO CHUN CO GIÃN Ở CẠP VÀ GẤU từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN BO CHUN CO GIÃN Ở CẠP VÀ GẤU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng