QUẦN ỐNG RỘNG GẤU GẬP Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

2583/682

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN ỐNG RỘNG GẤU GẬP từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN ỐNG RỘNG GẤU GẬP từ Zara

Quần cạp cao, gấu lật bản lớn.
Khóa kéo ẩn ở đường may bên hông.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN ỐNG RỘNG GẤU GẬP từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN ỐNG RỘNG GẤU GẬP từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN ỐNG RỘNG GẤU GẬP từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN ỐNG RỘNG GẤU GẬP từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN ỐNG RỘNG GẤU GẬP từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN ỐNG RỘNG GẤU GẬP từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng