QUẦN ỐNG LOE HỌA TIẾT CA RÔ NHÍ Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

4938/005

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN ỐNG LOE HỌA TIẾT CA RÔ NHÍ từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN ỐNG LOE HỌA TIẾT CA RÔ NHÍ từ Zara

Quần dệt kim có cạp co giãn, ống loe.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN ỐNG LOE HỌA TIẾT CA RÔ NHÍ từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN ỐNG LOE HỌA TIẾT CA RÔ NHÍ từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN ỐNG LOE HỌA TIẾT CA RÔ NHÍ từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN ỐNG LOE HỌA TIẾT CA RÔ NHÍ từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN ỐNG LOE HỌA TIẾT CA RÔ NHÍ từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN ỐNG LOE HỌA TIẾT CA RÔ NHÍ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng