QUẦN ÂU HAVANA Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

5644/671

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN ÂU HAVANA từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN ÂU HAVANA từ Zara

Quần cạp điều chỉnh được bên trong, có túi phía trước và sau. Gấu gập.

Hình ảnh 3 / QUẦN ÂU HAVANA từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN ÂU HAVANA từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN ÂU HAVANA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng