QUẤN ĐÙI DENIM CƠ BẢN Chi tiết

 

Màu xanh nhạt - 4433/631

Cạp chun thấp. Có túi ở mặt trước và sau. Xắn gấu, không có đường may

2. Chọn cỡ

Chọn cỡ

  • Thành phần và lưu ý
  • Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng
  • Gửi, Đổi và Hoàn trả hàng
  • SHARE
Hình ảnh 1 / QUẤN ĐÙI DENIM CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẤN ĐÙI DENIM CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 3 / QUẤN ĐÙI DENIM CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẤN ĐÙI DENIM CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẤN ĐÙI DENIM CƠ BẢN từ Zara