QUẦN VẢI RỦ NGẮN TRÊN MẮT CÁ CHÂN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

7102/150

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN VẢI RỦ NGẮN TRÊN MẮT CÁ CHÂN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN VẢI RỦ NGẮN TRÊN MẮT CÁ CHÂN từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Quần vải rũ, ống quần dài đến mắt cá chân, cạp co giãn phía sau. Có túi hai bên. Trang trí khuy cài phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 173 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN VẢI RỦ NGẮN TRÊN MẮT CÁ CHÂN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN VẢI RỦ NGẮN TRÊN MẮT CÁ CHÂN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN VẢI RỦ NGẮN TRÊN MẮT CÁ CHÂN từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN VẢI RỦ NGẮN TRÊN MẮT CÁ CHÂN từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN VẢI RỦ NGẮN TRÊN MẮT CÁ CHÂN từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN VẢI RỦ NGẮN TRÊN MẮT CÁ CHÂN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng