QUẦN TÂY CỔ ĐIỂN Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

5748/671

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN TÂY CỔ ĐIỂN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN TÂY CỔ ĐIỂN từ Zara

Quần vải dệt hoa văn, cạp điều chỉnh được bên trong, có túi phía trước và sau.

Hình ảnh 3 / QUẦN TÂY CỔ ĐIỂN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN TÂY CỔ ĐIỂN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN TÂY CỔ ĐIỂN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng