QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

7149/078

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ từ Zara

Quần ngắn có chi tiết chần chỉ ở giữa ống quần và xẻ gấu. Cài phía trước bằng khóa kéo và móc ẩn.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM.

Hình ảnh 3 / QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng