QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ Chi tiết

 

Màu đen - 7149/078

Quần ngắn có chi tiết chần chỉ ở giữa ống quần và xẻ gấu. Cài phía trước bằng khóa kéo và móc ẩn.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM.

2. Chọn cỡ

Chọn cỡ

  • Thành phần và lưu ý
  • Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng
  • Gửi, Đổi và Hoàn trả hàng
  • SHARE
Hình ảnh 1 / QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ từ Zara
Hình ảnh 3 / QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN LỬNG NGẮN CÓ CHI TIẾT CHẦN CHỈ từ Zara