QUẦN CULLOTE Chi tiết

 

MÀU: Màu hồng

5423/603

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN CULLOTE từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN CULLOTE từ Zara

Quần có cạp điều chỉnh được bên trong, cài khuy. Có túi phía trước và túi sau lưng. Trang trí chi tiết rách, gấu tua rua.

Hình ảnh 3 / QUẦN CULLOTE từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN CULLOTE từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN CULLOTE từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng