QUẦN CULLOTE Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

1113/845

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN CULLOTE từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN CULLOTE từ Zara

Quần culotte có cạp điều chỉnh được bên trong và cài khuy bấm. Nhún li và có túi phía trước.

Hình ảnh 3 / QUẦN CULLOTE từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN CULLOTE từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN CULLOTE từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng