NƠ CON BƯỚM MÀU LOANG LỔ Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

7347/416

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / NƠ CON BƯỚM MÀU LOANG LỔ từ Zara
Hình ảnh 2 / NƠ CON BƯỚM MÀU LOANG LỔ từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Nơ bướm đeo cổ có dây buộc. Cố định bằng móc gài, có dây quai điều chỉnh được.

Hình ảnh 3 / NƠ CON BƯỚM MÀU LOANG LỔ từ Zara
Hình ảnh 4 / NƠ CON BƯỚM MÀU LOANG LỔ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng