KHUYÊN TAI TRÒN Chi tiết

 

MÀU: Vàng

4319/006

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHUYÊN TAI TRÒN từ Zara
Hình ảnh 2 / KHUYÊN TAI TRÒN từ Zara

Khuyên tai hình tròn cỡ lớn, có đường kính 7 cm, cố định bằng chốt ấn.

Hình ảnh 3 / KHUYÊN TAI TRÒN từ Zara
Hình ảnh 4 / KHUYÊN TAI TRÒN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng