KHUYÊN TAI PHỐI CHẤT LIỆU Chi tiết

 

MÀU: Màu nâu

1856/019

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / KHUYÊN TAI PHỐI CHẤT LIỆU từ Zara
Hình ảnh 2 / KHUYÊN TAI PHỐI CHẤT LIỆU từ Zara

Khuyên tai dài phối chất liệu, cài phía sau bằng chốt ấn.

Mặt hàng này phải được trả lại nguyên kiện như ban đầu.

Hình ảnh 3 / KHUYÊN TAI PHỐI CHẤT LIỆU từ Zara
Hình ảnh 4 / KHUYÊN TAI PHỐI CHẤT LIỆU từ Zara
Hình ảnh 5 / KHUYÊN TAI PHỐI CHẤT LIỆU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng