KHUYÊN TAI PHỐI CHẤT LIỆU Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

1856/012

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHUYÊN TAI PHỐI CHẤT LIỆU từ Zara
Hình ảnh 2 / KHUYÊN TAI PHỐI CHẤT LIỆU từ Zara

Khuyên tai dài phối chất liệu, cài phía sau bằng chốt ấn.

Hình ảnh 3 / KHUYÊN TAI PHỐI CHẤT LIỆU từ Zara
Hình ảnh 4 / KHUYÊN TAI PHỐI CHẤT LIỆU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng