KHUYÊN TAI PHỐI CÁC CHI TIẾT KIM LOẠI Chi tiết

 

MÀU: Màu bạc

4319/008

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHUYÊN TAI PHỐI CÁC CHI TIẾT KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 2 / KHUYÊN TAI PHỐI CÁC CHI TIẾT KIM LOẠI từ Zara

Khuyên tai kim loại cài bằng chốt ấn.

Hình ảnh 3 / KHUYÊN TAI PHỐI CÁC CHI TIẾT KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 4 / KHUYÊN TAI PHỐI CÁC CHI TIẾT KIM LOẠI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng