KHUYÊN TAI NHỰA PHỐI HÌNH TRÒN NHIỀU MÀU Chi tiết

 

MÀU: Vàng

4736/003

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHUYÊN TAI NHỰA PHỐI HÌNH TRÒN NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / KHUYÊN TAI NHỰA PHỐI HÌNH TRÒN NHIỀU MÀU từ Zara

Khuyên tai dài bằng nhựa phối các hình tròn nhiều màu. Cài bằng chốt ấn và khóa bấm.

Hình ảnh 3 / KHUYÊN TAI NHỰA PHỐI HÌNH TRÒN NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / KHUYÊN TAI NHỰA PHỐI HÌNH TRÒN NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / KHUYÊN TAI NHỰA PHỐI HÌNH TRÒN NHIỀU MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng