KHUYÊN TAI NHỰA NHIỀU MÀU Chi tiết

 

MÀU: chỉ có duy nhất

4736/019

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHUYÊN TAI NHỰA NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / KHUYÊN TAI NHỰA NHIỀU MÀU từ Zara

Khuyên tai dài bằng nhựa phối các chi tiết khác hình dáng, cài phía sau bằng chốt ấn và khóa bấm.

Hình ảnh 3 / KHUYÊN TAI NHỰA NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / KHUYÊN TAI NHỰA NHIỀU MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng