KHUYÊN TAI KIM LOẠI HÌNH TRÒN Chi tiết

 

MÀU: Vàng

4319/004

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHUYÊN TAI KIM LOẠI HÌNH TRÒN từ Zara
Hình ảnh 2 / KHUYÊN TAI KIM LOẠI HÌNH TRÒN từ Zara

Khuyên tai kim loại hình tròn cỡ trung bình với đường kính 4cm, cài bằng chốt ấn.

Hình ảnh 3 / KHUYÊN TAI KIM LOẠI HÌNH TRÒN từ Zara
Hình ảnh 4 / KHUYÊN TAI KIM LOẠI HÌNH TRÒN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng