KHUYÊN TAI HOA VẢI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

1856/008

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHUYÊN TAI HOA VẢI từ Zara
Hình ảnh 2 / KHUYÊN TAI HOA VẢI từ Zara

Khuyên tai hoa làm từ vải, phối tua rua đính cườm.

Hình ảnh 3 / KHUYÊN TAI HOA VẢI từ Zara
Hình ảnh 4 / KHUYÊN TAI HOA VẢI từ Zara
Hình ảnh 5 / KHUYÊN TAI HOA VẢI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng