KHUYÊN TAI HOA TUA RUA Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

4548/004

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHUYÊN TAI HOA TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 2 / KHUYÊN TAI HOA TUA RUA từ Zara

Khuyên tai hoa đính tua rua, cài bằng chốt ấn và khóa bấm.

Hình ảnh 3 / KHUYÊN TAI HOA TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 4 / KHUYÊN TAI HOA TUA RUA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng