KHUYÊN TAI HÌNH VUÔNG KHẢM ĐÁ Chi tiết

 

Vàng - 1856/007

Mặt hàng này có kèm các điều kiện hoàn trả hàng đặc biệt

Khuyên tai hình vuông lớn khảm đá trang trí. Cài bằng chốt ấn và khóa bấm.

Chọn cỡ

  • Thành phần và lưu ý
  • Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng
  • Gửi, Đổi và Hoàn trả hàng
  • CHIA SẺ
Hình ảnh 1 / KHUYÊN TAI HÌNH VUÔNG KHẢM ĐÁ từ Zara
Hình ảnh 2 / KHUYÊN TAI HÌNH VUÔNG KHẢM ĐÁ từ Zara
Hình ảnh 3 / KHUYÊN TAI HÌNH VUÔNG KHẢM ĐÁ từ Zara
Hình ảnh 4 / KHUYÊN TAI HÌNH VUÔNG KHẢM ĐÁ từ Zara
Hình ảnh 5 / KHUYÊN TAI HÌNH VUÔNG KHẢM ĐÁ từ Zara