KHUYÊN TAI HÌNH HỌC PHỐI VIỀN MÀU ĐỎ Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

1856/014

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHUYÊN TAI HÌNH HỌC PHỐI VIỀN MÀU ĐỎ từ Zara
Hình ảnh 2 / KHUYÊN TAI HÌNH HỌC PHỐI VIỀN MÀU ĐỎ từ Zara

Khuyên tai dài phối viền màu đỏ, cài phía sau bằng chốt ấn và khóa bấm.

Hình ảnh 3 / KHUYÊN TAI HÌNH HỌC PHỐI VIỀN MÀU ĐỎ từ Zara
Hình ảnh 4 / KHUYÊN TAI HÌNH HỌC PHỐI VIỀN MÀU ĐỎ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng