KHUYÊN TAI HÌNH GIỌT LỆ Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

4319/007

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHUYÊN TAI HÌNH GIỌT LỆ từ Zara
Hình ảnh 2 / KHUYÊN TAI HÌNH GIỌT LỆ từ Zara

Khuyên tai hình giọt lệ. Bọc kim loại phía sau.

Hình ảnh 3 / KHUYÊN TAI HÌNH GIỌT LỆ từ Zara
Hình ảnh 4 / KHUYÊN TAI HÌNH GIỌT LỆ từ Zara
Hình ảnh 5 / KHUYÊN TAI HÌNH GIỌT LỆ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng