KHUYÊN TAI GỖ PHỐI MÀU Chi tiết

 

MÀU: chỉ có duy nhất

4736/008

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / KHUYÊN TAI GỖ PHỐI MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / KHUYÊN TAI GỖ PHỐI MÀU từ Zara

Khuyên tai dài bằng gỗ phối nhiều màu.

Hình ảnh 3 / KHUYÊN TAI GỖ PHỐI MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / KHUYÊN TAI GỖ PHỐI MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng