KHUYÊN TAI DÀI HÌNH VUÔNG Chi tiết

 

MÀU: Vàng

4736/006

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHUYÊN TAI DÀI HÌNH VUÔNG từ Zara
Hình ảnh 2 / KHUYÊN TAI DÀI HÌNH VUÔNG từ Zara

Khuyên tai cài chốt bấm, treo chi tiết hình vuông hai màu.

Hình ảnh 3 / KHUYÊN TAI DÀI HÌNH VUÔNG từ Zara
Hình ảnh 4 / KHUYÊN TAI DÀI HÌNH VUÔNG từ Zara
Hình ảnh 5 / KHUYÊN TAI DÀI HÌNH VUÔNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng