KHUYÊN TAI DÀI ĐÍNH HOA Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng

4548/008

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHUYÊN TAI DÀI ĐÍNH HOA từ Zara
Hình ảnh 2 / KHUYÊN TAI DÀI ĐÍNH HOA từ Zara

Khuyên tai dài đính hoa, cài phía sau bằng chốt ấn và khóa bấm.

Hình ảnh 3 / KHUYÊN TAI DÀI ĐÍNH HOA từ Zara
Hình ảnh 4 / KHUYÊN TAI DÀI ĐÍNH HOA từ Zara
Hình ảnh 5 / KHUYÊN TAI DÀI ĐÍNH HOA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng