KHUYÊN TAI ĐÁ TRONG SUỐT Chi tiết

 

MÀU: Vàng

4319/009

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHUYÊN TAI ĐÁ TRONG SUỐT từ Zara
Hình ảnh 2 / KHUYÊN TAI ĐÁ TRONG SUỐT từ Zara

Khuyên tai dài đính đá trong suốt, cài bằng chốt ấn và khóa bấm.

Hình ảnh 3 / KHUYÊN TAI ĐÁ TRONG SUỐT từ Zara
Hình ảnh 4 / KHUYÊN TAI ĐÁ TRONG SUỐT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng