KHĂN SARONG HỌA TIẾT PHONG CẢNH Chi tiết

 

MÀU: chỉ có duy nhất

4758/009

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHĂN SARONG HỌA TIẾT PHONG CẢNH từ Zara
Hình ảnh 2 / KHĂN SARONG HỌA TIẾT PHONG CẢNH từ Zara

Khăn sarong đi biển họa tiết phong cảnh.

KÍCH THƯỚC: 130 x 190 cm

Mặt hàng này phải được trả lại nguyên kiện như ban đầu.

Hình ảnh 3 / KHĂN SARONG HỌA TIẾT PHONG CẢNH từ Zara
Hình ảnh 4 / KHĂN SARONG HỌA TIẾT PHONG CẢNH từ Zara
Hình ảnh 5 / KHĂN SARONG HỌA TIẾT PHONG CẢNH từ Zara
Hình ảnh 6 / KHĂN SARONG HỌA TIẾT PHONG CẢNH từ Zara
Hình ảnh 7 / KHĂN SARONG HỌA TIẾT PHONG CẢNH từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng