KHĂN SARONG HỌA TIẾT HÌNH HỌC Chi tiết

 

MÀU: chỉ có duy nhất

4758/008

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHĂN SARONG HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 2 / KHĂN SARONG HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara

Khăn sarong đi biển họa tiết hình học.

KÍCH THƯỚC: 190 x 130 cm

Mặt hàng này phải được trả lại nguyên kiện như ban đầu.

Hình ảnh 3 / KHĂN SARONG HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 4 / KHĂN SARONG HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 5 / KHĂN SARONG HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 6 / KHĂN SARONG HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 7 / KHĂN SARONG HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng