KHĂN QUÀNG XẾP LI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

3920/012

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / KHĂN QUÀNG XẾP LI từ Zara
Hình ảnh 2 / KHĂN QUÀNG XẾP LI từ Zara

Khăn quàng xếp li, phối tua rua hai đầu.

KÍCH THƯỚC: 90 x 190 cm.

Mặt hàng này phải được trả lại nguyên kiện như ban đầu.

Hình ảnh 3 / KHĂN QUÀNG XẾP LI từ Zara
Hình ảnh 4 / KHĂN QUÀNG XẾP LI từ Zara
Hình ảnh 5 / KHĂN QUÀNG XẾP LI từ Zara
Hình ảnh 6 / KHĂN QUÀNG XẾP LI từ Zara
Hình ảnh 7 / KHĂN QUÀNG XẾP LI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng