KHĂN QUÀNG XẾP LI CHẤM BI ĐEN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

4758/006

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / KHĂN QUÀNG XẾP LI CHẤM BI ĐEN từ Zara
Hình ảnh 2 / KHĂN QUÀNG XẾP LI CHẤM BI ĐEN từ Zara

Khăn quàng xếp li phối họa tiết chấm bi màu đen.

Mặt hàng này phải được trả lại nguyên kiện như ban đầu.

Hình ảnh 3 / KHĂN QUÀNG XẾP LI CHẤM BI ĐEN từ Zara
Hình ảnh 4 / KHĂN QUÀNG XẾP LI CHẤM BI ĐEN từ Zara
Hình ảnh 5 / KHĂN QUÀNG XẾP LI CHẤM BI ĐEN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng